در حال انتقال به آدرس درخواستی

آهنی: فرانسه به دنبال تضمین آمریکا برای تعاملات بانکی با ایران است - ایسنا