در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - اروپا، خریدار روزانه 800 هزار بشکه نفت از ایران