در حال انتقال به آدرس درخواستی

بی‌تفاوتی بازار خودرو نسبت به مصوبه شورای رقابت/ رکود در معاملات همچنان ادامه دارد