در حال انتقال به آدرس درخواستی

دستکاری شاخص بورس برای خوش‌آمد رئیس جدید/ ترکیه با استناد به قرارداد کرسنت، خواستار غرامت از ایران...