در حال انتقال به آدرس درخواستی

الف - عربستان از ایران دعوت کرد در نشست سازمان همکاری اسلامی در ریاض شرکت کند