در حال انتقال به آدرس درخواستی

هند 500 میلیون دلار از بدهی نفتی ایران را پرداخت