در حال انتقال به آدرس درخواستی

زاکانی در نشست خبری: پیشنهاداتی در تراز گزارش برجام برای طرح هسته‌ای ارائه خواهیم کرد/ غیر از موارد...