در حال انتقال به آدرس درخواستی

تحریم های صادرات محصولات پتروشیمی به طور کامل رفع شد/امکان دریافت پول از طریق بانک اسپانیایی