در حال انتقال به آدرس درخواستی

حمایت بانک مسکن از بنگاه‌های بزرگ فعال در بخش صنعت ساختمان به خصوص تولیدکنندگان بزرگ فولاد و سیمان