در حال انتقال به آدرس درخواستی

اختصاصی فارس پتروشیمی بو‌علی سینا در ماهشهر آتش گرفت/خطر انفجار در پتروشیمی تند‌گویان+ تصویر