در حال انتقال به آدرس درخواستی

طرح فریز نفتی امروز در دوحه به توافق نزدیک شد +جزئیات - تی نیوز