در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - مدیرعامل سایپا: قرارداد با سیتروئن مبتنی بر اقتصاد مقاومتی بزودی نهایی می شود