در حال انتقال به آدرس درخواستی

شرکت پترو شیمی مهاباد با 233میلیون یورو تسهیلات بانکی افتتاح شد - تی نیوز