در حال انتقال به آدرس درخواستی

فیلم/ دولت تدبیر و امید دنبال آن است که آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کند که اصلا مردم به یارانه احتیاج...