در حال انتقال به آدرس درخواستی

توکلی در گفت‌وگو با فارس تشریح کرد تعارضات الگوی جدید قراردادهای نفتی با قانون و مصالح ملی/ تلفنی به...