در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - مدیرعامل بانک دی: از کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم حمایت می‌کنیم