در حال انتقال به آدرس درخواستی

الف - ناوشکن موشک‌انداز روس عازم آب‌های «لاذقیه» شد