در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - افزایش 1.2 میلیون بشکه‌ای تقاضای نفت نسبت به سال گذشته