در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر نفت: از انگل‌های فاسد که می‌خواهند خون ملت را بمکند بیزار و متنفریم / در یک مبارزه بی امان با...