در حال انتقال به آدرس درخواستی

ابراهیمیان در گفت‌وگو با فارس: شورای نگهبان با اکثریت آراء طرح اجرای برجام را تایید کرد