در حال انتقال به آدرس درخواستی

آیت‌الله‌وحیدخراسانی:ظریف یک تنه با قدرت‌های بزرگ دنیا در افتاد و مغلوبشان کرد