در حال انتقال به آدرس درخواستی

با اعلام رئیس‌جمهور و با حضور وزیر نیرو؛ دو واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی تابان یزد بهره‌برداری شد...