در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - مذاکره بهمن موتور با خودروسازان خارجی سه ماه آینده نهایی می شود