در حال انتقال به آدرس درخواستی

روحانی: موشک و هواپیما، اسباب بازی نیست که کسی در هوا تصمیم به شلیک بگیرد