در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر صنعت، معدن و تجارت به سیستان و بلوچستان سفر می‎کند