در حال انتقال به آدرس درخواستی

صالحی: دستاورد کار مذاکره‌کنندگان هسته‌ای شاهکاری ارزشمند بود/ روحانی در رابطه با برجام حساس است