در حال انتقال به آدرس درخواستی

خرید 100 هواپیمای بوئینگ توسط ایران/ یک مقام بوئینگ: قرارداد امروز اعلام رسمی می‌شود