در حال انتقال به آدرس درخواستی

مذاکره با سیتروئن برای واگذاری 50 درصد سهام یک شرکت خودرویی