در حال انتقال به آدرس درخواستی

برنامه «اشتان مایر» درتهران/هیات تجاری وزیرخارجه را همراهی می‌کند - خبرگزاری مهر | اخبار ایران...