در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر صنعت از جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده "کرسنت" خبر داد / تسنیم