در حال انتقال به آدرس درخواستی

رویترز: قیمت نفت به بیشترین میزان 6 ماه گذشته رسید/ بشکه‌ای 48 دلار