در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - آمریکا: با نظر دولت سوریه درباره تعیین سرنوشت موافقیم