در حال انتقال به آدرس درخواستی

سخنگوی شورای نگهبان: طرح اجرای برجام با اکثریت قاطع آرا تصویب شد