در حال انتقال به آدرس درخواستی

منابع دولت با سقوط هر دلار نفتی چقدر کم می‌شود؟