در حال انتقال به آدرس درخواستی

اولین سقوط جانانه شاخص بورس در سال 95 ؛ بازار متاثر از اخبار واشنگتن