در حال انتقال به آدرس درخواستی

شرکت ملی نفت ایران 52 میلیارد دلار به بانک ها بدهکار است