در حال انتقال به آدرس درخواستی

مدیر عامل ایران خودرو دیزل خبر داد ساخت 500 دستگاه اتوبوس در ایران خودرو دیزل با مشارکت بنز/ تولید...