در حال انتقال به آدرس درخواستی

واکنش بانک ملی به یک خبرسازی در مورد موسسه جعلی که به نام ایت الله هاشمی وام گرفت