در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - وزیر انرژی اندونزی امروز به ایران سفر می کند/ رایزنی برای واردات گاز و سرمایه گذاری