در حال انتقال به آدرس درخواستی

حرکت خزنده یک خودروساز برای مذاکره با رنو/ آیا رنو ایران خودرو را دور می زند؟