در حال انتقال به آدرس درخواستی

فابیوس: به توافقاتی در مورد سوریه دست یافته ایم / دیدار مجدد مذاکره کنندگان طی دو هفته آینده