در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - قرارداد پروژه مطالعاتی مشترک شرکت ملی نفت ایران و OMV اتریش امضا شد