در حال انتقال به آدرس درخواستی

بعد از اظهارات ولی‌الله سیف کاخ سفید: واشنگتن تعهدی تحت برجام برای گشودن نظام مالی‌اش به روی ایران...