در حال انتقال به آدرس درخواستی

رئیس جمهوری ایران 27 و 28 ژانویه(7 و 8 بهمن) به پاریس سفر می‌کند