در حال انتقال به آدرس درخواستی

افزایش 40 درصد قیمت نفت در 3 هفته گذشته/ قیمت در مرز 39 دلار