در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فارس - تکمیلی/ در نشست خبری با ابراهیم جعفری ظریف: زمان اجرایی شدن برجام شاید چند روز...