در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فارس - یک منبع مطلع به فارس خبر داد قلب رآکتور اراک خارج شد