در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - بعیدی نژاد: محدودیت‌های انتقال بانکی به یورو برداشته شد