در حال انتقال به آدرس درخواستی

افزایش ریسک سیاسی بازار در آخرین روز معاملاتی هفته