در حال انتقال به آدرس درخواستی

تصویب کلیات بودجه 95 با رای «اکثریت قاطع نمایندگان»